Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

Wydawnictwo

Fundacja „Taurus” powołana została w listopadzie 2008 roku. Jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Polsce.

Fundacja wspiera działalność społeczną, naukową i oświatową prowadzoną na rzecz rozwoju gospodarczego w Polsce. W tym zakresie propaguje ideę powiązań klastrowych, wypracowuje nowe narzędzia i rozwiązania w dziedzinie kooperacji, podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania sprzyjające szybkiemu i stabilnemu rozwojowi.

Fundacja wspiera także działania charytatywne, krzewi kulturę fizyczną i sportową.

Od listopada 2009 roku decyzją Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS Fundacja "Taurus" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.2008 roku. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.