Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

TAURUS

W 2008 roku Fundacja „Taurus”, wraz z innymi pomiotami, powołała Klaster pod nazwą "Grupa Doradczo – Szkoleniowa TAURUS". Fundacja jednocześnie pełni rolę koordynatora działań Klastra. Celem Klastra jest nawiązywanie współpracy z różnymi przedsiębiorstwami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi działającymi w branży doradczo - szkoleniowej.

Grupa Doradczo – Szkoleniowa TAURUS to grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, często o charakterze nieformalnym, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną. W Klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Charakterystyczną cechą klastra jest to, że przedsiębiorstwa w nim skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań (np. wspólne prace badawczo-rozwojowe). Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju.

Fundacja "Taurus", realizując swoje zadania statutowe jest ważnym ogniwem Klastra. Wspiera aktywnie stworzenie platformy współpracy dla członków Grupy w celu realizacji wspólnych projektów, w tym finansowanych ze środków własnych członków Klastra, funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych, przeznaczonych w szczególności na promocję Grupy oraz jej usług, badania naukowe, wspólne projekty inwestycyjne oraz działania związane z rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych. Jest też odpowiedzialna za kontakty z instytucjami trzeciego sektora.

Fundacja „Taurus” w ramach Klastra wspiera organizacyjnie przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje i osoby fizyczne wchodzące w skład Klastra. Fundacja m.in. wspiera przedsiębiorstwa w realizacji projektów unijnych, których są beneficjentami. Wsparcie to polega na obsłudze beneficjentów z zakresie szeroko rozumianej sfery marketingu, m.in. poprzez tworzenie stron internetowych projektów, projektowanie ulotek, plakatów i innym materiałów promocyjno - informacyjnych projektów.

Fundacja wspiera także firmy doradczo – szkoleniowe zrzeszone w Klasterze w organizacji szkoleń i warsztatów. Wsparcie to polega m.in. na pomocy przy poszukiwaniu odpowiednich sal szkoleniowych, tworzeniem materiałów reklamowych i promocyjnych szkolenia.

Ale i sam udział Fundacji "Taurus" w Klastrze pozwala na oddzielenie działań stricte biznesowych poszczególnych firm Klastra, od działań non-profit. Dzięki Fundacji możliwe są działania oparte o wolontariat, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Powołując Klaster "Grupa Doradczo – Szkoleniowa TAURUS", Fundacja promuje tym samym ideę działań klastrowych, współpracę między uczestnikami klastrów działających na rynku, promocję i wsparcie działań mających na celu powstawanie i rozwój klastrów, promocję i wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji.

Powołana przez Fundację "Grupa Doradczo – Szkoleniowa TAURUS" stanowi innowacyjne przedsięwzięcie na rynku doradczo – szkoleniowym. Jest pierwszym tego typu Klastrem zrzeszającym firmy i instytucje doradcze i szkoleniowe.

Członkowie klastra:

  Firma Siedziba
1 incubix sp. z o.o. Warszawa
2 Esob sp. z o.o. Starachowice
3 Esol sp. z o.o. Starachowice
4 Ewsp sp. z o.o. Starachowice
5 e-zarzadcy sp. z o.o. Warszawa
6 Gitcom sp. z o.o. Warszawa
7 GoodyGoody sp. z o.o. Warszawa
8 Goodygoody Piaseczno sp. z o.o. Piaseczno
9 X-Serwis Spółka Akcyjna Lublin
10 Web Premium sp. z o.o. Warszawa
11 HR Tech sp. z o.o. Gliwice
12 Lorem Ipsum sp. z o.o. Warszawa
13 Mt sp. z o.o. Poznań
14 Omega Info sp. z o.o. Warszawa
15 Panta Group sp. z o.o. Warszawa
16 PM sp. z o.o. Radom
17 PPM sp. z o.o. Stargard Szczeciński
18 Profund sp. z o.o. Kielce
19 WebRDR sp. z o.o. Warszawa
20 Sentica sp. z o.o. Łódź
21 Szyszka Chmielu sp. z o.o. Sp. K. Warszawa
22 Kancelista sp. z o.o. Lublin
23 WebHr sp. z o.o. Lublin
24 WebHoreca sp. z o.o. Lublin
25 Alfa promo sp. z o.o. Lublin
26 Ether Masters sp. z o.o. Puławy
27 Panta Chain sp. z o.o. Lublin
28 Simba sp. z o.o. Lublin