Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring