Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

Budżet UE 2014-2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne?

Celem konferencji było przedstawienie nowych priorytetów Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 i ich związku z realizacją strategii Europa 2020, pokazanie przyszłym beneficjentom, w jaki sposób powinni się przygotować do składania wniosków o dofinansowanie unijne. Konferencja odbyła się 5 kwietnia 2013 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w Auli Wydziału Prawa i Administracji UAM, Collegium Iuridicum Novum znajdującym się przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu. A Prezes Krzysztof Świtalski był jednym z zaproszonych panelistów. Więcej o konferencji na stronie Pani Posłanki Sidonii Jędrzejewskiej.