Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

POPIS

Broszura z system licytacyjnym (brydż) „Popis”, autorstwa Olgierda Rodziewicza-Bielewicza, (http://pl.wikipedia.org/wiki/Olgierd_Rodziewicz-Bielewicz)