Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

Kupiecka Mapa Drogowa

KMD
Książka o kupców i dla kupców, traktująca o pracy w dziale zakupów.
dsds