Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

Klastring 2012

Specjalnie przygotowane warsztaty dla uczestników Klastera Green Innovation Finance and Technology (GIFT) odbyło się w grudniu 2012 w murach Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.