Rozwój, Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Klastring

Witamy w Fundacji Taurus

Fundacja „Taurus” powołana została w listopadzie 2008 roku. Jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Polsce.

Fundacja wspiera także działania charytatywne, krzewi kulturę fizyczną i sportową.

Od listopada 2009 roku Fundacja "Taurus" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.